Projekt
Utvecklingsprojekt - 83951

HLS-Robo

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2019 - 14.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Teknologia kehittyy valtavalla vauhdilla. Kilpailukyvyn kehittäminen vaatii yrityksiltä yhä syvempää osaamista ja paneutumista eri aiheista. HLS-Robo -hankkeen tavoitteena on parantaa Huittisten, Loimaan ja Sastamalan alueiden teollisuusyritysten osaamista erityisesti automatisaation/robotiikan, digitalisaation, konenäön sekä energiatehokkuuden saroilla. Huittisten, Sastamalan ja Loimaan kaupunkien toimeksiannosta SAMK laati esiselvityksen syksyllä 2018 ja haastatteli teollisuustoimijoita ja kaupunkien elinkeinotoimien edustajia. Alueiden yrityksissä päivittäinen, oma tekeminen on aina pääosassa. Yritykset tunnistavat kehittämistarpeita, mutta aikaa/resursseja TKI-toimintaan ei tahdo löytyä. Esiselvityksessä esille nousi mm. seuraavia kehittämistarpeita: - nykytilan ja teknologiakehittämistarpeiden kartoitus, analysointi ja kehittämiskohteiden tunnistaminen - automaation parantaminen - työmenetelmiä tai -vaiheita korvaavat tai tehostavat toimenpiteet - energiatehokkuus - työvoiman saatavuuteen liittyvä problematiikka HLS-Robo -hanke vastaa em. haasteisiin erilaisten työpakettien avulla. Yrityksissä järjestettävien teknologiakävelyiden avulla tunnistetaan tarpeet tarkemmin ja laaditaan konkreettiset demonstraatiot jatkoa ajatellen. Demonstraatiolla havainnollistetaan kehitettävän teknologian tai järjestelmän mahdollisuuksia. Esiselvityksen perusteella mahdollisia demonstraatioita ovat esimerkiksi: - simuloinnin tuomat mahdollisuudet tuotannon, tuotantoketjujen ja logistiikan kustannustehokkuuden suunnittelussa - konenäkösovellukset tuotetunnistuksessa ja testauksessa - uusien automaatiojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto - automaatioasteen nostaminen, robotiikka Energiakävely-työpaketissa tunnistetaan energiatehokkuuteen liittyvät kehityskohteet. Yrityksille laaditaan kustannussäästöjä tuova energiasuunnitelma. HLS-Robo -hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä, 20-yrityksen teollisuusverkosto Huittisten, Loimaan ja Sastamalan -alueille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

83951

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

14.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner