Projekt
Utvecklingsprojekt - 185688

Hola Lake II – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen. Holistic Approach in Lake Restoration II

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr

01.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

HOLA LAKE II - Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen II on kansainvälinen Leader-yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on turvata ja parantaa maaseudun vetovoimaa ja pitokykyä etsimällä ratkaisuja ja kokoamalla hyviä toimintatapoja kohdejärvien kokonaisvaltaiseen hoitoon sekä järvissä että niiden valuma-alueella. Hanke on jatkoa aiemmalle Hola Lake -yhteistyöhankkeelle. Kokonaisvaltainen hoito huomioi sekä ulkoisen kuormituksen että järven sisäiset prosessit, kuten kalaston kautta kierrätetyt ravinteet. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Vesijärven valuma-alueella toimivat maanomistajat, järviluontoon ja kalastukseen liittyvät maaseutuelinkeinot sekä järven- ja kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen piirissä toimivat ja siihen valmiuksia omaavat yksittäiset ihmiset, kuten ranta-asukkaat, kalastajat ja järven virkistyskäyttäjät. Hankkeen yleisiä tavoitteita ovat kohdejärvien veden laadun turvaaminen ja sitä kautta alueen asukkaiden viihtyisyyden ja alueen vetovoiman lisääminen asuinpaikkana ja matkailukohteena, ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen sekä maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen. Konkreettisia tavoitteita ovat mm. kokonaisvaltaiseen valuma-aluekunnostukseen tähtäävä suunnittelma, olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden sekä uusien hankkeessa kehitettävien ruokosuodattimien toimivuuden tarkkailu, hoitokalastusmenetelmien kehittäminen, tiedon lisääminen ja haitallisten vieraskasvilajien torjunta yhteistyössä asukkaiden kanssa, järviruo’on hyötykäytön kehittäminen, kansainvälisen yhteistyön lisääminen sekä kokemusten ja tiedon vaihto kotimaisten järvikunnostusosaajien kanssa parhaiden käytänteiden ja uusien innovaatioiden löytämiseksi. Hankkeessa ovat mukana Vesijärvisäätiö, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Pyhäjärvi-instituutti sekä Ruotsista Osbyn kunta, jonka kanssa toimenpiteitä toteuttaa Regito Research Center on Water and Health.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

185688

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner