Projekt
Utvecklingsprojekt - 181803

HOLA LAKE II Köyliönjärvi – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen Holistic Approach in Lake Restoration II (HolaLake II)

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

01.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen kohdealueena on Köyliönjärvi. Hankkeen taustalla ovat Köyliönjärven suojeluyhdistyksen kanssa käydyt neuvottelut järvellä toteutettavista toimenpiteistä ja niiden toteuttamiseksi tarvittavista taustaselvityksistä. Köyliönjärven alueen vahvuutena on aktiivinen yhdistystoiminta, jolloin osa yksityisestä rahoituksesta voidaan hankkia talkootöiden kautta. Runsas vesikasvillisuus, etenkin järviruoko, vaikeuttaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja heikentää alueen Natura-alueiden linnustollisia arvoja. Natura-alueilla sijaitsevat Pispan lintutornin ja laavun alue ja Kirkkokarille suuntautuu pyhiinvaellusperinne. Natura- ja suojelualueiden sekä herkän vesiympäristön vuoksi, on tärkeää, että järviruo’on niittoa toteutettaisiin suunnitelmallisesti, säilyttäen arvokkaat lintukohteet koskemattomina, mutta edistäen alueen virkistys- ja muuta käyttöä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

181803

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner