Hanke
Utvecklingsprojekt - 51168

Hollolan Martta-maaseutuohjelman jalkauttamisen jatko

Hollolan kunta

28.02.2018 - 19.02.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on jatkaa Hollolan kunnan Martta-maaseutuohjelman jalkauttamista eli käynnistää, toteuttaa ja tehdä hankkeen jälkeiselle ajalle jatkosuunnitelmat jalkauttamisen vuoden 2017 eli ensimmäisen vaiheen aikana suunnitelluille toimenpiteille. Hankkeessa kehitetään kunnan ja muiden alueen toimijoiden välistä yhteistyötä, panostetaan alueellisten toimijoiden, erityisesti yhdistysten toiminnan, yhteistoiminnan ja kumppanuuden tukemiseen ja kehittämiseen. Etsitään uusia osallistumisen muotoja eli hankkeen avulla saadaan kansalaisia ja yhteisöjä sekä vähemmän aktiivisia ikäryhmiä mukaan paikalliseen kehittämistyöhön. Paikallisten toimijoiden yhteistyön myötä saadaan vahvistettua alueen elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta sekä yhteisöllisyyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

51168

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

19.02.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt