Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 17101

Honkalanrannan luonnonsuojelualueen luontorakentaminen – lintutornin, pitkospuiden, leiripaikan ja luontopolun rakentaminen Hämeenlinnan Katumajärvellä

BirdLife Kanta-Häme ry

10.11.2015 - 01.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Honkalanrannan uudelle luonnonsuojelualueelle Hämeenlinnan Katumajärvelle lintutorni, pitkospuut 440 metrin matkalle sekä leiripaikka käsittäen laavun ja puuvajan. Hanke toteuttaa luontorakennelmat osin ostopalveluina, osin tehdään talkootöitä helmi-maaliskuun aikana 2016. Maanomistajalla on tavoite hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti kehittää alueen rantalaitumia perinnebiotyyppinä. Alueen ennallistamisessa käytetään hyväksi metsuriraivausta sekä laidunnusta lampailla. Lintutorni sijoittuu Myllyojan suulle, Katumajärven pohjoisrannalle. Kulku lintutornille ja leiripaikalle järjestetään aluksi Kahiliston kautta. Tavoitteena on, että myöhäisemmässä vaiheessa saadaan neuvoteltua kulkuoikeus myös itäistä reittiä Vanajalinnantien kautta. Rakennettava luontopolku laaditaan pitkospuureitin varrelle. Luontopolulle ollaan suunnittelemassa 12 luontokohdetta. Lintu- ja luontoharrastajien ohella alueen käyttöä suunnataan lähellä olevan Ruununmyllyn koulun oppilaille, päiväkodin lapsille sekä Harvoilanmäen ja Siirin uusien asuntoalueiden asukkaille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17101

Startdatum

10.11.2015

Slutdatum

01.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner