Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 17101

Honkalanrannan luonnonsuojelualueen luontorakentaminen – lintutornin, pitkospuiden, leiripaikan ja luontopolun rakentaminen Hämeenlinnan Katumajärvellä

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

09.11.2015 - 01.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Honkalanrannan uudelle luonnonsuojelualueelle Hämeenlinnan Katumajärvelle lintutorni, pitkospuut 440 metrin matkalle sekä leiripaikka käsittäen laavun ja puuvajan. Hanke toteuttaa luontorakennelmat osin ostopalveluina, osin tehdään talkootöitä helmi-maaliskuun aikana 2016. Maanomistajalla on tavoite hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti kehittää alueen rantalaitumia perinnebiotyyppinä. Alueen ennallistamisessa käytetään hyväksi metsuriraivausta sekä laidunnusta lampailla. Lintutorni sijoittuu Myllyojan suulle, Katumajärven pohjoisrannalle. Kulku lintutornille ja leiripaikalle järjestetään aluksi Kahiliston kautta. Tavoitteena on, että myöhäisemmässä vaiheessa saadaan neuvoteltua kulkuoikeus myös itäistä reittiä Vanajalinnantien kautta. Rakennettava luontopolku laaditaan pitkospuureitin varrelle. Luontopolulle ollaan suunnittelemassa 12 luontokohdetta. Lintu- ja luontoharrastajien ohella alueen käyttöä suunnataan lähellä olevan Ruununmyllyn koulun oppilaille, päiväkodin lapsille sekä Harvoilanmäen ja Siirin uusien asuntoalueiden asukkaille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17101

Aloituspäivämäärä

09.11.2015

Loppumispäivämäärä

01.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt