Projekt
Utvecklingsprojekt - 206963

Honkamajan alueen kehittämishanke

Oulaisten kaupunki

01.01.2023 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Oulaisten kaupunki omistaa Piipsjärven kylällä ulkoilualueen, jossa sijaitsee Honkamajan ulkoilualue, hiihtomaja sekä majoituskäytössä oleva vanha hiihtomaja. Alue on ollut perinteisesti hiihtäjien ja mäenlaskijoiden käytössä, mutta nykyisin alueella liikkuu myös frisbeegolfaajia, porrasjuoksijoita ja muita kesäkuntoilijoita alueelle merkityillä uusilla vaellusreiteillä. Lisäksi Sporting-ampumarataa hallinnoiva Ampumaratayhdistys ry on vuokrannut Oulaisten kaupungilta maa-alueita Honkamajalta oman toimintansa käyttöön. Hanke on Honkamajan aluetta kehittävä hanke, jossa palkataan päätoiminen työntekijä tekemään osallistavilla menetelmillä taustaselvitystyö sekä kehittämisraportti alueen yhteiskehittämiseksi tuleville vuosille. Alueelle on noussut joukko hajanaisia palveluita ilman kokonaissuunnitelmaa, ja toiminnot vaativat jatkossa uudelleenjärjestelyitä ja yhteensovittamista, jotta toiminta alueella olisi tulevaisuudessa turvallista ja laajoja käyttäjäkuntia palvelevaa. Toteuttamisvastuu on hankkeen työntekijällä, mutta työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Oulaisten kaupungin teknisen sekä liikuntapalveluiden, alueen eri nykytoimijoiden, mahdollisten uusien toimijoiden sekä muiden hankkeiden kanssa yhteistyössä. Hankkeella on seurantaryhmä ja työ raportoidaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle. Loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen luovutetaan hankkeen hallinnoijalle eli Oulaisten kaupungille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

206963

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner