Hanke
Utvecklingsprojekt - 128918

HopUp – Suomalaisen humalan tuotannon käynnistäminen

Luonnonvarakeskus

31.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kiinnostus suomalaisen humalan käyttöön pienpanimotoiminnassa on lisääntynyt. Olemassa olevat humalakävyt myydään loppuun, jos tuotetta jostain saa. Tämän hankkeen tarkoituksena on lisätä humalanviljelyä Suomessa ja selvittää parhaimmat viljelytavat humalan viljelemiseen. Luonnonvarakeskus (Luke) on kuuluttanut, kerännyt ja tutkinut lähes tuhat suomalaista humalakantaa löytääkseen geneettisesti erilaiset ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan oluen tekoon parhaimmin soveltuvat humalakannat. Lopputuloksena on valittu lähinnä kemiallisen profiilin ja historiallisen taustatiedon perusteella reilu kaksikymmentä humalakantaa. Hankkeen tavoitteena on valita näistä kemiallisesti oluen tuotantoon parhaimmiksi todetuista suomalaisista humalakannoista viljelyllisesti parhaat humalat tuotantoon sekä tuottaa viljelyteknistä tietoa humalankäpyjen tuottamisesta Suomessa. Lisäksi tarkoituksena on arvioida humalan viljelytavan vaikutusta käpyjen laatuun, arvioida eri humalakantojen satopotentiaalia sekä humalan viljelyn kannattavuutta viljelykokeissa saadun tiedon perusteella. Hanke lisää suomalaisen humalan käyttöä pienpanimoiden raaka-aineena. Hankkeella vahvistetaan tutkimuslaitoksen, puutarha- ja maatalousalan oppilaitosten, viljelijöiden ja yrittäjien välistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

128918

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

flerbranschgårdar
jordbruk
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt