Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 80535

Hormiston rukoushuoneesta kolmen kylän talo

Pyssykankaan-, Matomäen- ja Hormiston kyläyhdistys ry

30.08.2018 - 17.05.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hormiston vanhan ruokoushuoneen kunnostaminen eläväksi kolmen kylän taloksi. Rukoushuone on rakennettu 1937 Nakkilan vanhan kirkon hirsistä. Kun kirkko purettiin uuden kirkon alta, otettiin vanhat hirret, ikkunat, penkit ja ovet talteen ja niistä rakennettiin rukoushuone. Rakennus on viimeiset vuodet ollut vähäisellä käytöllä ja vaatii perusteellisen kunnostuksen. Kyläyhdistyksen on tarkoitus pelastaa historiallinen rakennus talkootöillä ja ammattilaisia käyttäen suorittaa kunnostus kolmen kylän asukkaiden ja ammattiosaajien avulla. Paikkakunnalla ei ole kyläläisillä kokoontumispaikkaa ja kylätalolle on suuri tarve. Hankkeen tarkoitus on luoda puitteet kaikenikäisille käyttäjille vauvasta vaariin ja mummuun. Hanke elävöittää aluetta ja lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Tarkoituksena on myös järjestää kaikille avoimia tapahtumia. Vaikka hanke ei vielä ole alkanut, on jo ehdotuksia ja ideoita toiminnalle tullut valtavasti. Varoja hankkeelle kerätään järjestämällä erillaisia tapahtumia, kuten myyjäisiä, huutokauppoja, laulu- ja peli-iltoja, teemailtoja, seurakunnan tapahtumia ja erillaiseja kursseja. Kyläyhdistys uskoo myös paikallisten yritysten olevan kiinnostuneita sponsoroimaan hanketta. Tapahtuma- ja sponsorirahat mahdollistavat materiaalihankinnat ja ammattilaisten veloittamien kustannusten korvaukset. Muu työpanos ja tarvittavat koneet tulee kyläläisiltä. Kylätoimikunta on tehnyt alustavia tiedusteluja kolmen kylän asukkaiden kesken ja on löytynyt runsas mielenkiinto kylätalon kunnostamiselle. Kylätoimikunta on järjestänyt mahdollisen hankkeen tiimoilta infotilaisuuksia, tiedottanut Facebook ryhmissä ja maakunnan lehdissä. Tiedottamisen pohjalta on saatu iso ryhmä ihmisiä mukaan toimintaan. Esimerkiksi facebook ryhmässä on jo lähes 200 jäsentä. Kolmen kylän väestöpohja on noin 500 asukasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

80535

Aloituspäivämäärä

30.08.2018

Loppumispäivämäärä

17.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt