Hanke
Utvecklingsprojekt - 41031

Hossan kansallispuistoa tukevan matkailuyhteistyön aktivointihanke (Hossa+)

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

13.08.2017 - 24.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hossasta tulee kansallispuisto kesäkuussa 2017. Sen myötä alueen matkailukysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi nykyisestä tasosta. Hossa tarvitsee kehityksen tueksi yhteistyökumppaneita ja monipuolisia palveluita, mikä edellyttää kehittämistoimia ja yritysyhteistyötä entistä laajemman alueen matkailuyritysten kanssa. Hossan kansallispuistostatus tuo lisäarvoa myös ympäröivien alueiden yrityksille ja mahdollistaa siten uudenlaisten kansallispuistoihin perustuvien matkailupalveluiden kehittämisen laajemmalla matkailualueella. Matkailun yhteistoiminta-alueena Suomussalmi, Taivalkoski ja Kuusamo on uusi, ja kunta- ja maakuntarajat ylittävä yhteistyön kehittäminen edellyttää aluksi erityisiä tiedotus- ja aktivointitoimia. Hankkeen tavoitteena on Hossaan linkittyvän matkailualueen toimijoiden välisen yhteistyön lisääntyminen sekä yhteisten kehitttämiskohteiden määrittäminen matkailualueen infralle ja palveluille. Toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan eri kuntien matkailutoimijoita ja näiden intressejä yhteisen toiminnan kehittämiseen, määritetään kehittämiskohteet matkailualueen infran ja palveluiden kehittämiseksi sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteitä tulosten pohjalta. Hanketta hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, osatoteuttajana on Kajaanin Ammattikorkeakoulu sekä yhteistyökumppanina ja rahoittajana lisäksi Suomussalmen kunta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

41031

Aloituspäivämäärä

13.08.2017

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt