Hanke
Utvecklingsprojekt - 13600

Houtskär i utveckling

Houtskärs kulturgille rf

31.07.2016 - 05.02.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ett övergripande mål är att öka befolkningens numerär i Houtskär genom att i första hand skapa nya arbets- och företagsmöjligheter i Houtskär. En anna målsättning är att skapa ett register över tillgängliga bostäder, obebodda hus och tomter, som eventuellt kan hyras ut eller säljas till intresserade. Ytterligare en målsättning är att arbeta med Houtskärs trivselfaktorer exempelvis hur nya invånare/företag välkomnas till Houtskär. Härutöver skapas en konkret utvecklingsplan för Houtskär.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13600

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

05.02.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Ny affärsverksamhet
byaverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt