Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 219243

Hugon kala – uusi mönkijä

Pernå båtbyggeri - Pernajan veneveistämö

17.11.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan uusi mönkijä talvikalastukseen, jotta pääsen pyydyksiin ja sielta takaisin niin, että kala edelleen säylyy tuoreena ja elintarvikesäännösten mukaisena.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

219243

Startdatum

17.11.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner