Projekt
Utvecklingsprojekt - 17058

Huippujuttu!

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

01.05.2017 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Huippujuttu! on haastavassa elämäntilanteessa tai muita heikommassa asemassa oleville yli 15 -vuotiaille nuorille kohdistettu kehittämishanke. Hankkeen kohderyhmä tavoitetaan työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön, sosiaalityön, Te-palvelujen sekä oppilaitosten kautta. Hankkeen käytännön toteuttajana on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työpajatoiminta. Hankeaika on 1.5.2017 - 31.12.2018. Hankkeen sisältö painottuu taide- ja kulttuuri- sekä luovaan toimintaan. Kulttuuritoimintaan osallistuminen tuottaa tutkitusti osallistujille lisää hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua. Hankkeen keskiössä nuorten minäkuvan vahvistaminen teatterin, liikkeen ja tanssin sekä valokuvan keinoin. Tavoitteena on nuorten itsetuntemuksen, itsetunnon ja omien voimavarojen vahvistaminen. Hankkeen aikana nuorten kanssa toteutetaan kaksi monialaista prosessia (2 - 4 kk) em. taiteenaloilta. Prosessiin osallistuu kaksi 10 - 15 henkilön ryhmää. Sisällön suunnittelijoina ja toteuttajina on kolme taiteen ammattilaista, jotka ovat jo aikaisemmin tehneet yhteistyötä kuntayhtymän ja työpajatoiminnan kanssa. Toisena tavoitteena on uudenlaisten työtapojen ja menetelmien kokeilu nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa ja voimaannuttamisessa. Niitä toteutetaan kokeilukulttuurin hengessä yhdessä nuorten kanssa. Kokeilun tulokset arvioidaan osallistujien ja toteuttajien kesken. Uusien työtapojen kehittäminen nuorten kanssa toimivien ammattilaisten käyttöön on kokeilussa keskeistä. Hankkeessa kehitettävät toiminnot jatkuvat soveltuvin osin hankkeen jälkeen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

17058

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner