Hanke
Utvecklingsprojekt - 30934

Hukkakauran ja muiden rikkakasvien tunnistaminen pienoishelikopterikuvista

Turun yliopisto

28.02.2017 - 03.02.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään käyttövalmiiksi menetelmiä, joiden avulla viljapellosta voidaan minihelikopterin, kameran ja hahmontunnistusalgoritmien avulla automaattisesti tunnistaa ja paikantaa rikkakasvit, erityisesti hukkakaura. Kuvauskohteiksi valitaan Nousiaisten-Mynämäen seudulla sijaitsevia, hankkeeseen osallistuvien viljelijöiden peltoja, joilla esiintyy hukkakauraa. Kuvauksia tehdään sekä alkukesästä että hukkakauran ollessa röyhyllä, ja kuvista tehtyjen ennusteiden onnistuminen varmistetaan merkitsemällä kitkettäessä löydetyt hukkakaurayksilöt GPS-laitteella muistiin. Rikkakasvien esiintymisen lisäksi viljelykasvien tilasta kerätään monipuolista tietoa, joka liitetään valokuviin ja samalla otettaviin spektrikuviin, ja kehitetään menetelmiä kasvuston tilan ennustamiseksi kuvista. Hankkeen päätoteuttajan Turun yliopiston puolelta mukana on sekä kasvibiologian ja informaatioteknologian tutkijoita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

30934

Aloituspäivämäärä

28.02.2017

Loppumispäivämäärä

03.02.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Hankeluonne

Landsbygdens innovationsgrupp

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
innovation/försök
jordbruk
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt