Projekt
Utvecklingsprojekt - 180043

Hullun Älykkäät Kylät

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry

01.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on herättää kylät ja saada virtaa niihin toimijoihin, joilta toiminta on hiipumassa tai hiipunut. Hanke peräänkuuluttaa älykästä osallistumista ja korostaa yhteisöllisyyden merkitystä sekä viestittää kylätoimijoille esimerkkien ja kylähulluuden kautta ratkaisumalleja, jotka rohkaisevat kyliä omaehtoiseen ja älykkääseen toimintaan. Valtakunnan Virallisen XVI Kylähullun Kyläklinikoiden sekä hankkeen omien aktivointityöpajojen kautta Pohjois-Pohjanmaan kyliin haetaan uutta virtaa ja älykästä näkemystä sekä toimintaa. Pohjoispohjalaisista onnistumisista viestitetään ympäri valtakunnan sosiaalisen median ja yhteistyöverkostojen kautta. Hanke innostaa luovalla tavalla Kylähullun Klinikkakiertueella kyliä toimimaan ja näkemään oman ympäristönsä ja toimintansa arvon muun muassa toisilta kyliltä saatujen esimerkkien avulla. Hankkeessa korostetaan kylien sopeutumista toimintaympäristönsä jatkuvaan ja nopeaan muutokseen. Keskiössä on kylien resilienssi eli sopeutumis- ja palautumiskyky toimia uusissa olosuhteissa älykkäiden ratkaisujen avulla. Hankkeessa annetaan tilaa ja mahdollisuuksia kaikkien ikäryhmien omanlaiseen vapaaehtois- ja talkootyöhön ja itsensä toteuttamiseen. Vastaavanlaista hanketta on onnistuneesti toteutettu Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen kylillä. Onnistunutta mallia räätälöitynä paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi halutaan nyt toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan kylillä heinäkuussa 2020 Valtakunnan Viralliseksi Kylähulluksi XVI julistetun Pohjois-Iissä asuvan Anita Sieväsen johdolla. Pohjoissavolaiset juuret ja huumorin omaavana hän tuo hankkeeseen oman luovan lähestymistavan ja asiasisällön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180043

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner