Hanke
Utvecklingsprojekt - 180043

Hullun Älykkäät Kylät

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry

31.12.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on herättää kylät ja saada virtaa niihin toimijoihin, joilta toiminta on hiipumassa tai hiipunut. Hanke peräänkuuluttaa älykästä osallistumista ja korostaa yhteisöllisyyden merkitystä sekä viestittää kylätoimijoille esimerkkien ja kylähulluuden kautta ratkaisumalleja, jotka rohkaisevat kyliä omaehtoiseen ja älykkääseen toimintaan. Valtakunnan Virallisen XVI Kylähullun Kyläklinikoiden sekä hankkeen omien aktivointityöpajojen kautta Pohjois-Pohjanmaan kyliin haetaan uutta virtaa ja älykästä näkemystä sekä toimintaa. Pohjoispohjalaisista onnistumisista viestitetään ympäri valtakunnan sosiaalisen median ja yhteistyöverkostojen kautta. Hanke innostaa luovalla tavalla Kylähullun Klinikkakiertueella kyliä toimimaan ja näkemään oman ympäristönsä ja toimintansa arvon muun muassa toisilta kyliltä saatujen esimerkkien avulla. Hankkeessa korostetaan kylien sopeutumista toimintaympäristönsä jatkuvaan ja nopeaan muutokseen. Keskiössä on kylien resilienssi eli sopeutumis- ja palautumiskyky toimia uusissa olosuhteissa älykkäiden ratkaisujen avulla. Hankkeessa annetaan tilaa ja mahdollisuuksia kaikkien ikäryhmien omanlaiseen vapaaehtois- ja talkootyöhön ja itsensä toteuttamiseen. Vastaavanlaista hanketta on onnistuneesti toteutettu Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen kylillä. Onnistunutta mallia räätälöitynä paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi halutaan nyt toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan kylillä heinäkuussa 2020 Valtakunnan Viralliseksi Kylähulluksi XVI julistetun Pohjois-Iissä asuvan Anita Sieväsen johdolla. Pohjoissavolaiset juuret ja huumorin omaavana hän tuo hankkeeseen oman luovan lähestymistavan ja asiasisällön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180043

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk
samhörighet
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt