Projekt
Utvecklingsprojekt - 206752

Hungry for Finland – toiminnallisen ekosysteemin rakentaminen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hungry for Finland - toiminnallisen ekosysteemin rakentaminen -hankkeen tavoitteena on ruokamatkailun verkostojen kehittämisen ja osaamisen lisäämisen avulla tehdä suomalaisista ruokamatkailutuotteista elämyksellisiä ja ostettavia vastuullisesti. Ruokamatkailu on yksi Suomen matkailustrategian keskeisistä kehitettävistä teemoista. Strategian mukaan tarvitaan toimijoiden yhteistyötä, uusien ruokamatkailutuotteiden kehittämistä ja osaamisen lisäämistä. Ruoka ja ruokamatkailu on ainoa matkailun “aktiviteetti” johon kaikki matkailijat osallistuvat. Ruoka on yhä vetovoimaisempi matkailun osa-alue. Suomen matkailun kilpailukyvyn takia ja aiemman H4F hankkeen aikana syntynyttä momentumia hyödyntäen ruokamatkailun kehittämistä tulee jatkaa koordinoidusti. Hungry for Finland – toiminnallisen ekosysteemin rakentaminen -hanke toimii valtakunnallisena koordinaattorina kehittäen verkostoitumista, monipuolisia työkaluja ja osaamisen lisäämistä alan toimijoille. Erilaisten verkostojen muodostaman laajan kokonaisuuden johtaminen on ekosysteemin johtamista. Suomalaisen ruokamatkailun haasteena on, miten hallinnoltaan hajautuneen ja avoimen ekosysteemin rakentamista ja skaalautumista voidaan ohjata. Suomen akatemian laajan ekosysteemien rakentamista ja johtamista koskevasta tutkimusohjelmasta nousee esiin muutama tärkeä periaate ekosysteemien kehittämiseen. Ekosysteemin suunnitteluperiaate ei ole primääristi ”asiakastarpeeseen vastaaminen”. Suunnitteluperiaatteena on ekosysteemissä olevan potentiaalin selvittäminen ja hyödyntäminen vuorovaikutussuhteita rakentamalla. Tällä hankkeella tuetaan erilaisten ruokamatkailun toimijoiden menestystä erityisesti selvittämällä ja hyödyntämällä laajan, kansallisen toimijajoukon vuorovaikutussuhteita ja siis näin rakentamalla toiminnallista ekosysteemiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

206752

Startdatum

01.09.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner