Projekt
Utvecklingsprojekt - 92764

Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu - Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.y.

01.11.2019 - 19.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsien oikealla käsittelyllä voidaan ehkäistä vesien pilaamista. Hankkeen tavoitteena on metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen ja kuormituksen vähentäminen Uudenmaan herkimmillä vesistöalueilla ja paikallisesti tärkeiden, lähes luonnontilaisten vesien säilyttäminen. Hankkeessa vähennetään Uudenmaan alueen tehostuvan metsätalouden aiheuttamia riskejä alueen vesistöihin, toteutetaan metsänomistajiin ja metsäammattilaisiin kohdistuva vesiensuojelun tiedotuskampanja ja koulutuspaketti sekä kehitetään metsäalan toimijoiden ja vesiasiantuntijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa metsien vesiensuojeluasioissa. Keskeisenä tavoitteena on Uudenmaan metsäalan toimijoiden vesiensuojeluosaamisen ja vesiensuojelu-asiantuntijoiden metsätaloustietämyksen paraneminen. Tarkoituksena on tunnistaa valuma-alueet, joiden vesistöihin kohdistuu metsänhoidon vuoksi suurimmat riskit. Hankkeella saadaan aikaan merkittävä lisäpanos metsätalouden vesiensuojeluun ja erinomaisessa tilassa olevien vesien säilyttämiseen Uudellamaalla sekä pysyvä vesiensuojelullinen parannus käytännön metsänkäsittelymenetelmiin. Yleishyödyllinen kehittämishanke toteutetaan pääosin Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella. Herkimpien vesistöjen valuma-alueille laaditaan yleissuunnitelmat, jotka helpottavat vesistöjen tai muiden luontoarvojen huomioon ottamista metsänhoidon suunnitelmia laadittaessa. Hankkeessa jaetaan tietoa vesistökohtaisesti tehokkaista vesiensuojelumenetelmistä metsänomistajille ja kaikille vesiensuojelusta kiinnostuneille tahoille. Kerromme, että metsävarojamme voidaan käyttää monipuolisesti ja kestävästi eri tarkoituksiin hakkuista suojeluun. Tiedotus toteutetaan järjestämällä koulutustapahtumia, kyläiltoja ja maastoretkeilyjä. Hankkeen päätoteuttaja on Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry. Partnereina ovat Suomen metsäkeskeskus, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys. Hanke toteutetaan sekä suomen että ruotsin kielellä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

92764

Startdatum

01.11.2019

Slutdatum

19.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner