Projekt
Utvecklingsprojekt - 93263

Huomisen metsänomistaja

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry

01.10.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on saada optimoitua metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden erilaiset tavoitteet lähemmäs toisiaan, ymmärtäen ettei rakenteeltaan ja tavoitteiltaan monipuolinen metsänomistajakunta kaipaa sapluunaratkaisuja metsiensä hoitoon. Suomalainen metsänomistaja kunnioittaa luontoa ja haluaa hoitaa metsiään vastuullisesti ympäristönäkökulmat huomioiden. Hankkeen taustalla on kokemus, jonka mukaan yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyessä viidennes metsänomistajista ei hyödynnä metsiään luonnon ja ympäristön kannalta väärien ratkaisujen pelossa. Toisaalta metsänomistajille palveluja tarjoavilla organisaatioilla on tarve monipuolistaa neuvontatyötä ja saada työkaluja eri vaihtoehtojen esille tuomiseen ja havainnollistamiseen. Tavoitteena on tarjota passiivisille metsänomistajille uskottavia vaihtoehtoja monitavoitteiseen metsien hoitoon monipuolistaen metsäalan ammattilaisten keinovalikoimaa ja osaamista. Hankkeella haetaan ja välitetään tietoa, kokemuksia ja koulutusta muun muassa erilaisista metsänkasvatusvaihtoehdoista ja sovitetaan yhteen metsien eri käyttömuotoja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

93263

Startdatum

01.10.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner