Hanke
Utvecklingsprojekt - 17352

HUR BEVARA LOKAL-TV MATERIAL

Malax TV-Produktion Ab

02.05.2016 - 24.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Målsättning är att vara pilotprojekt för att utveckla koncept och nya modeller för bästa och förmånligaste sättet att överföra inspelat material från VHS- och U-matic kassetter för att denna kulturskatt bevaras för eftervärlden. Att i stället för många hyllmeter med VHS-kassetter i någon lokal finns materialet lättillgängligt i nytt format för både forskning och underhållning för allmänheten. Vad rekommenderar experter; DVD-skivor, minnesstickor, externa hårdskivor, servrar etc. ? Hur gör YLE och Sveriges Radio idag? Hitta former för att lokal TV aktörer överlag skall kunna ha ekonomisk möjlighet att genomföra bevarandet av materialet för alla att ta del av. Användningen av internet för alla typer av tjänster blir allt vanligare; vilket är bästa sättet att lägga ut materialet tillgängligt för alla på nätet? Nytt material som produceras kan streamas direkt ut på nätet, hur göra bevarandet och tillgängligheten för alla av dessa nya program samtidigt med streamingen; projektet strävar till att hitta rätta system (dataprogram) för detta. Systemen och dataprogrammen för överföring, bevarandet, streaming av material skall vara enkla och lätta att använda, för de flesta inom lokal TV är ideellt arbetande medarbetare med begränsade kunskaper inom data. Då projektet utförts delges resultatet på Lokal TV Förbundets årsmöte/Videoforum och alla lokal TV-aktörer i nejden får tillgång till resultatet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17352

Aloituspäivämäärä

02.05.2016

Loppumispäivämäärä

24.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt