Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 66204

Husvagnsparkering i anslutning till Kvarkens världsnaturarv.

Molpe ungdomsförening Enigheten rf

02.04.2018 - 08.06.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Molpe uf har analyserat situationen och konstaterat att det överlag finns brist på övernattningsmöjligheter i Kvarkens världsnaturarv samt att det inte finns övernattningsmöjligheter i hela Korsnäs kommun. Detta är synd med tanke på den kulturella och historiska naturmiljö som ligger tillgänglig invid Molpe paviljong. För att utveckla Molpe uf:s paviljongområde samt såväl Molpe by som hela Korsnäs kommun överväger Molpe uf att anlägga en husvagnsparkering på den ca 3000m2 obrukade jord som föreningen besitter nordväst om själva paviljongen. Denna mark består av träd, sly, stenar samt även bergsklippor som är rätt dyra att ställa i ordning men enligt de entreprenörer vi har diskuterat med är det helt möjligt. Dessutom kunde lättare arbeten såsom röjningsarbeten, hjälparbeten, städning, räfsning etc. göras på talko. Förutom själva husvagnsparkeringen ämnar vi installera 10 elstolpar som husbilarna kunde ansluta till samt bygga om ett lagerutrymme till ett kombinerat WC/dusch/tvätt utrymme för våra besökare. Det vore en vinst för Molpe som by att kunna utveckla byn med en husvagnsparkering. Tanken är att husvagnsparkeringen skall genomföras som ett Leaderprojekt. Molpe uf har alla planer för projektet redo och ämnar påbörja detta projekt redan 2018 ifall projektet beviljas. Kostnadsförslag har tagits in på jordarbeten, elinstallationer samt på VVS-arbeten. Totala kostnaden för projektet uppskattas till 118.799 € (exklusive moms men inklusive värde för talkoarbete). (Molpe uf är en momsregistrerad förening, se bifogad projektbudget). Ifall projektet beviljas, blir det i form av ett investeringsprojekt, det vill säga 50 % sökes från Aktion Österbotten medan den privata delen samt värdet på talkot blir 50 % av totala summan, inalles 59.399,50 €. Om budgeten håller blir den privata delen i pengar ca 43.000 € medan resten utgörs av talkoarbete.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

66204

Startdatum

02.04.2018

Slutdatum

08.06.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner