Projekt
Utvecklingsprojekt - 298228

Huutokosken arkeologinen inventointi

Sysmäjärven osakaskunta

- 31.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sysmäjärven Osakaskunta on toteuttamassa laajamuotoista vesialueiden ennallistamista. Huutokoski on alueen vesistöt yhdistävä virtavesi, jonka kunnostamiseksi tarvitaan muinaismuistolain mukainen arkeologinen inventointi. Huutokosken ennallistamiselle / kunnostukselle on asetettu useita virkistys tavoitteita, jotka liittyvät Huutokosken uoman virkistyskäyttöön, sekä Sysmä - Parojärvien virkistyskäytön ennallistamisen / parantamiseen, sekä luonnon monimuotoisuuden palauttamiseen uomassa että järvialueilla. Huutokoski on luokiteltu kansalliseksi perintökohteeksi ja mitään maanrakennus-, maisema- tai vedenalaisia töitä alueella ei saa suorittaa ennen museoviraston lausuntoa ja lupaa. Lausuntoa on haettava arkeologisen inventoinnin perusteella Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseon indententiltä. Inventoinnissa tulee tarkkuusmitata kaikki arkeologiset rakenteet, minkä lisäksi tulee kartoittaa alueella jo olevat kulku-urat, joita tulee hyödyntää kunnostustöissä. Havainnot tulee myös merkitä hankkeen suunnitelmakartoille. Inventoinnissa ja sen raportoinnissa tulee noudattaa Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita. Ennen inventointia tulee olla yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon. Tarvittaessa ennen kenttätöitä voidaan pitää yhteinen työpalaveri tilaajan, konsultin sekä vastuumuseon välillä. Inventoinnissa tuotettu paikkatietoaineisto tulee toimittaa alueelliselle vastuu museolle yhdessä raportin kanssa. Hanketta hallinnoi Sysmäjärven Osakaskunnan hoitokunnan Puheenjohtaja hoitokunnan kokouksen päätöksellä. Hankkeen yhteistyökumppanina on Joroisten Kunta, omarahoitusosuudella.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

298228

Slutdatum

31.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner