Projekt
Utvecklingsprojekt - 167441

Hybridiaitta

Lievestuoreen Setlementti r.y.

02.08.2021 - 29.02.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteena on toteuttaa virtuaalinen Lievestuore, hybridiaitta, johon yhteisöllisesti kootaan, tuotetaan ja kerätään kaikkea Lievestuoreen kylään, kyläläisiin ja kylän historiaan liittyvää materiaalia ja aineistoa. Hankkeessa tallennetaan, organisoidaan ja jaetaan ihmisten mukana katoavaa kulttuuriperinnettä monissa eri formaateissa. Hanke vaalii paikalliskulttuuria ja sen perintöä tallentamalla kylän historiaa kaikkien saataville. Materiaalia kerätään yhdessä ja yhteisöllisesti koko kylän voimin, ja samalla tallennetaan myös paikallisten yhdistysten, yhteisöjen ja värikkäiden yksityishenkilöiden historiaa ja niiden vaikutusta kyläidentiteettiin. Hankkeessa luodaan linkkejä virtuaalisen Lievestuoreen ja elävän Lievestuoreen välille. Esimerkkeinä mm. kulttuuripolut, näyttelyt, esitykset ja tapahtumat tai vaikkapa kulttuuri- ja luontokohde-esittelyt QR -kooditekniikkaa käyttäen. Hankkeessa kerätään, tallennetaan ja kootaan myös ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä, tätä päivää: se on tulevaisuuden historiaa, jota me jokainen teemme parhaillaan. Virtuaalinen Lievestuore tukee aktiivista ja elinvoimaista kylää, vahvistaa yhdessä tekemisen voimaa ja kulttuuria, sekä auttaa ihmisiä juurtumaan yhteisöön. Sen avulla pidetään huolta ja säilytetään jo olemassa olevaa paikalliskulttuuria ja luodaan uusia tapoja verkottua ja toimia muuttuvassa maailmassa. Virtuaalialusta tarjoaa tiedon lisäksi myös moniulotteisia tunnelmia eri aisteille tuoden esiin persoonallista ja elävää kyläidentiteettiä. Tätä kautta se edesauttaa kylän tapahtumajärjestäjiä, yrityksiä, yhdistyksiä jne. markkinoinnissa ja brändäyksessä. Yhtäaikaisesti se brändää koko kylää ja kyläimagoa. Hankkeessa syntyvän kyläneuvoston avulla saadaan kerättyä tietoa alueen vahvuuksista ja mahdollisista kehittämistarpeista. Kyläneuvosto toimii myös kylän yhteisöllisyyden lähettiläänä ja esim. koronapandemia-ajasta johtuvien sosiaalisten kontaktien puutteiden lievittäjänä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

167441

Startdatum

02.08.2021

Slutdatum

29.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner