Hanke
Utvecklingsprojekt - 35528

Hydrorehu

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.01.2017 - 28.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hydrorehu-hankkeen tavoitteena on selvittää tekniset, biologiset ja taloudelliset mahdollisuudet versoväkirehun tuotantoon hydroponisen viljelyn keinoilla Suomessa sekä selvittää menetelmän käyttökelpoisuus ja kustannus- ja ympäristövaikutukset. Tarve hankkeeseen nousi esiin kotieläintuottajien parista. Useat tuottajat olivat ulkomaan opintomatkoilla ja messuilla tutustuneet hydroponiseen rehuntuotantoon, jolla useat tilat pääsevät merkittäviin rehukustannussäästöihin ja ovat pystyneet parantamaan eläinterveyttä. Tuottajat kokivat, että menetelmä voisi sopia myös suomalaisille tiloille, mutta ulkomailla käytettävien järjestelmien ja kasvatettavien kasvilajien sopivuus sellaisenaan pohjoisiin oloihin on epävarma, joten he eivät uskalla ryhtyä suoriin laitehankintoihin omalla riskillä. Kohderyhmänä ovat hankealueen kotieläintuotantotilat sekä muut asiasta kiinnostuneet henkilöt, esimerkiksi neuvonnan, tutkimuksen, tuotekehityksen ja opetuksen aloilta sekä kotieläintuotteita jalostavat yritykset. Hankkeessa hydroponinen rehuntuotanto demonstroidaan maatilatasolla ja demonstraatioita hyödynnetään tiedonvälityksessä. Uutta tietämystä haetaan ulkomailta ja asiantuntijoilta. Hankkeen tavoite on, että tulosten perusteella kotieläintuottajilla on käytettävissään tarpeellinen tieto hydroponisen rehuntuotannon käyttöönottomahdollisuuksista ja sen vaikutuksista. Hanketta toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Savo ja Etelä-Pohjanmaa ja sen kesto on noin 2 vuotta (1.2.2017 - 31.12.2018).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35528

Aloituspäivämäärä

31.01.2017

Loppumispäivämäärä

28.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

djurens välbefinnande
energieffektivitet
fjäderfä
klimatförändring
miljö
mjölkko
resurseffektivitet
svin
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt