Hanke
Utvecklingsprojekt - 145441

HYKERRYS3

Helsingin Yliopisto

31.12.2020 - 30.03.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

HYKERRYS-hankkeissa (HYKERRYS, Tila-HYKERRYS ja HYKERRYS2) kehitetään ja tutkitaan erilaisten kierrätys-lannoituskonseptien ja -tuotteiden käyttöä peltoviljelyssä yhteistyössä kierrätyslannoitusalan toimijoiden kanssa, sekä tuotetaan viljelijöille tietoa kierrätyslannoituksen toimivuudesta, suunnittelusta ja käytännöistä. Haettavalla rahoituksella HYKERRYS3-hanke jatkaa Maaseuturahaston tukemassa (2016-31.5.2019) Hyvän sadon kierrätyslannoitus (HYKERRYS)-hankkeessa perustetun ja RAKI-rahoituksella (01.06.2019-31.12.2020) toimineen kierrätyslannoituskenttäkokeen ja -demonstraation toimintaa kasvukaudelle 2021 ja kokoaa kasvukauden tulokset kierrätyslannoituksen maaperä-, sato- ja ympäristövaikutuksista sekä kierrätyslannoituksen taloudellisesta kannattavuudesta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston ja kolmen kierrätyslannoitekehittäjän, Soilfood Oy:n, Ecolan Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n, kanssa. Hankkeen kenttäkoe on suunniteltu viisivuotisen viljelykierron ympärille niin, että jokainen osallistuja suunnittelee ja toteuttaa omat kierrätyslannoituskäsittelynsä kierron eri vaiheille omien kierrätyslannoituskonseptiensa mukaisesti. Kokeen lannoituskäsittelyissä on edustettuna merkittävimmät kierrätyslannoitteiden raaka-aineet maa- ja metsäteollisuudesta, elintarviketeollisuudesta ja yhdyskuntajätteiden prosessoinnista lanta pois lukien. Hankkeesta saadut tulokset ovat hyödynnettävissä kierrätyslannoituksen suunnittelussa, tuotekehityksessä ja jatkotutkimuksessa. Tärkeässä roolissa hankkeessa on viljelijöille ja kierrätyslannoitusalan toimijoille suunnattu viestintä hankkeessa saaduista tuloksista ja kokemuksista. Kohderyhmiä tavoitetaan alan lehtijulkaisuissa, vuosittain järjestettävissä pellonpiennarpäivissä, alan tilaisuuksissa sekä blogin ja sosiaalisen median avulla.  Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145441

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.03.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt