Projekt
Utvecklingsprojekt - 145441

HYKERRYS3

Helsingin Yliopisto

01.01.2021 - 17.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

HYKERRYS-hankkeissa (HYKERRYS, Tila-HYKERRYS ja HYKERRYS2) kehitetään ja tutkitaan erilaisten kierrätys-lannoituskonseptien ja -tuotteiden käyttöä peltoviljelyssä yhteistyössä kierrätyslannoitusalan toimijoiden kanssa, sekä tuotetaan viljelijöille tietoa kierrätyslannoituksen toimivuudesta, suunnittelusta ja käytännöistä. Haettavalla rahoituksella HYKERRYS3-hanke jatkaa Maaseuturahaston tukemassa (2016-31.5.2019) Hyvän sadon kierrätyslannoitus (HYKERRYS)-hankkeessa perustetun ja RAKI-rahoituksella (01.06.2019-31.12.2020) toimineen kierrätyslannoituskenttäkokeen ja -demonstraation toimintaa kasvukaudelle 2021 ja kokoaa kasvukauden tulokset kierrätyslannoituksen maaperä-, sato- ja ympäristövaikutuksista sekä kierrätyslannoituksen taloudellisesta kannattavuudesta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston ja kolmen kierrätyslannoitekehittäjän, Soilfood Oy:n, Ecolan Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n, kanssa. Hankkeen kenttäkoe on suunniteltu viisivuotisen viljelykierron ympärille niin, että jokainen osallistuja suunnittelee ja toteuttaa omat kierrätyslannoituskäsittelynsä kierron eri vaiheille omien kierrätyslannoituskonseptiensa mukaisesti. Kokeen lannoituskäsittelyissä on edustettuna merkittävimmät kierrätyslannoitteiden raaka-aineet maa- ja metsäteollisuudesta, elintarviketeollisuudesta ja yhdyskuntajätteiden prosessoinnista lanta pois lukien. Hankkeesta saadut tulokset ovat hyödynnettävissä kierrätyslannoituksen suunnittelussa, tuotekehityksessä ja jatkotutkimuksessa. Tärkeässä roolissa hankkeessa on viljelijöille ja kierrätyslannoitusalan toimijoille suunnattu viestintä hankkeessa saaduista tuloksista ja kokemuksista. Kohderyhmiä tavoitetaan alan lehtijulkaisuissa, vuosittain järjestettävissä pellonpiennarpäivissä, alan tilaisuuksissa sekä blogin ja sosiaalisen median avulla.  Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145441

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

17.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner