Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 236907

Hyljekarkottimet hanke

Osuuskunta Team Kala

04.04.2023 - 29.02.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Iijoelta on harjoitettu siian mädin hankintaa, siian hoitoa menestyksellisesti 1980 luvulta lähtien, siikakanta- ja saaliit ovat säilyneet vahvoina. 2017 hylkeet tulivat ja jäivät jokeen. Mätihankinta ja siian hoito vaikeutui, mädin määrä romahti alle puoleen, vaikka siikahoitoa tehostettiin ja monipuolistettiin. Samalla Iijokisuun siikahautomon toiminta vaarantui, kun siikahautomon tulot ovat pienentyivät noin kolmannekseen. 2022 luonnonvarakeskus toteutti hyljekarkotinhankkeen, jonka avulla mätihankinta toteutui aiempien vuosien tapaan. Hyljekarkottimet osoittautuivat välttämättömäksi mätihankinnalle, siian hoidolle, sillä hyljetuhot joessa olevalla siialla siialla ja emokalapyynnille, mätihankinnalle muutoin nopeasti moninkertaistuvat. Hankkeessa pyritään estämään hylkeiden nousu Iijokeen, hankitaan Suomessa valmistettuja Artwell Oy karkottimia, Karkottimilla tehdään hyljekarkotinlinja jokisuulla ja voidaan tarvittaessa myös suojata hyljetuhoilta yksittäisiä, parhaita emokalapyyntipaikkoja ja -pyydyksiä. Karkottimet ovat olleet aiemmin akkukäyttöisiä. Iijoella tavoite on asentaa karkottimet sähkökäyttöisinä ja ankkuroida ne linjaan estämään hylkeiden pääsy jokeen. Vastaavaa joella suoritettavaa kokeilua kyseisillä laitteilla ei ole toistaiseksi toteutettu. Vuonna 2022 karkottimet olivat kiinteästi pohjaan asennettuja skotlantilaisia laitteita, nyt hankittavat karkottimet voidaan ankkuroida parhaaksi katsottaville paikoille voidaan myös siirtää toiselle paikalle. Hankkeen avulla siian mädin hankinta, siian hoito ja siikahautomon tulevaisuus, siian luontainen kierto voidaan turvata tulevaisuudessakin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

236907

Startdatum

04.04.2023

Slutdatum

29.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner