Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 272840

Hylkeen kestävät rysät

Kala Uotila Oy

16.12.2023 - 29.05.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hylkeen kestävien pohjarysien hankinta, voimakkaasti lisääntyneiden hylje- ja merimetsovahinkojen torjumiseksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

272840

Startdatum

16.12.2023

Slutdatum

29.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner