Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 232233

Hylkeenkestävän rysän hankinta

Erkki Kortesuo

01.03.2023 - 31.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan hylkeenkestävä rysä hyljevahinkojen estämiseksi ja parantamaan kalastuksen valikoivuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

232233

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner