Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 217933

Hylkeenkestäviä verkkoaltaita

Liljeqvist Mats

14.03.2022 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Verkkoaltaita joka estää Hylkeiden pääsy altaisiin. HUOMIO, HUOMIO!! Tukihakemus on tehty ja lähetetty 14.3.2022 EMKR -hakemuksena!! Nyt sama tukihakemus on pyynnöstä, vain muutettu EMKVR -hakemukseksi. Otattehan huomioon ed päivänmäärän!

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

217933

Startdatum

14.03.2022

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner