Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 221688

Hylkeenkestävien pyydysten hankinta

Kala-Tommi tmi

30.12.2022 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Push up rysien hankinta, tavoitteena poistaa haittaeläinten vaikutus kalastustuotokseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

221688

Startdatum

30.12.2022

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner