Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 279019

hylkeenkestävien rysien hankinta

Ratilainen Jari Veli

31.01.2024 - 30.05.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kalastaja hankkii kolme hylkeenkestävää pohjarysää.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

279019

Startdatum

31.01.2024

Slutdatum

30.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner