Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 295221

Hylkeiden havainnoinnin ja hyljehaittojen hallinnan kehittäminen kalastuksessa ja vesiviljelyssä

Luonnonvarakeskus

31.05.2024 - 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää edullista tekniikkaa hylkeiden havainnointiin kalastuspyydysten ja kalanviljelylaitosten ympäristössä sekä tuottaa objektiivista tietoa hylkeiden aiheuttamista haitoista kalataloudelle. Konkreettiset toimenpiteet ovat: 1. Kehitetään edullinen kaikuluotainjärjestelmä mm. hyljekarkottimien tehokkuuden, kalojen käyttäytymisen ja hylkeiden vaikutuksen tutkimiseen. 2. Tutkitaan hylkeiden käyttäytymistä pyydyksillä ja kalankasvatuslaitoksilla sekä eri hyljekarkotusmenetelmien tehoa. 3. Etsitään keinoja hylkeiden havaitsemiseen ja hyljekarkotinten tehokkaaseen ja optimaaliseen käyttöön. 4. Taustoitetaan hylkeiden vaikutusta kalatalouteen, kalakantoihin ja saalismääriin sekä hylkeiden aiheuttamia vahinkoja ja torjuntakeinoja. Hankkeen lopputuotteet ovat: 1. Loppuraportti, jossa kerrotaan objektiivisesti hylkeiden todennetuista suorista ja epäsuorista kalatalousvaikutuksista. 2. Parempi tieto hylkeiden toiminnasta pyydysten ja viljelylaitosten ympärillä, mikä mahdollistaa aiempaa tehokkaamman vahingon torjumisen. 3. Ohjeet edullisen kaikuluotainjärjestelmän rakentamiseen kaupallisesti tarjolla olevista osista. Vaikuttavuus: 1. Parantaa hyljevahinkojen torjuntaa ja kehittää uusia, edullisempia karkotusmenetelmiä. 2. Tuloksia voidaan hyödyntää hyljevapaiden alueiden muodostamisessa ja hylkeiden aiheuttamien taloudellisten vaikutusten arvioinnissa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

295221

Startdatum

31.05.2024

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Innovationer, utveckling och rådgivning om fiske

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner