Projekt
Utvecklingsprojekt - 22451

HYMY ¿ Hyvinvointia Maatilayrittäjille

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

31.05.2016 - 31.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

HYMY - Hyvinvointia Maatilayrittäjille -koulutushankkeessa koulutetaan eteläpohjalaisia maatilayrittäjiä omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen. Koulutustilaisuuksissa hyvinvointia lähestytään monesta eri näkökulmasta. Samalla luodaan tilaisuuksia, joissa yrittäjät saavat kaipaamaansa sosiaalista kanssakäymistä ja joissa heillä on mahdollisuus luoda erilaisia verkostoja yritystoimintansa sekä jaksamisensa tueksi. Hankkeen tavoitteena on edistää maatilayrittäjien työssä jaksamista sekä lisätä omaehtoista hyvinvoinnin ylläpitoa ja parantamista. Toteutettavien toimenpiteiden avulla aktivoidaan yrittäjiä parantamaan omaa yritystoimintaosaamistaan. Koulutetaan maatilayrittäjiä ja maatilan sidosryhmien jäseniä varhaiseen puuttumiseen maatilayrityksen ongelmatilanteissa. Lisätään yrittäjien ja eläinten hyvinvoinnin yhteyden tunnistamista ja ns. karjasilmää. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2016 ¿ 31.10.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22451

Startdatum

31.05.2016

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner