Hanke
Utvecklingsprojekt - 49587

Hyönteisbiojalostamo Pohjois-Karjalaan

Itä-Suomen yliopisto

31.12.2017 - 24.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää teollisuudessa syntyvien sivuvirtojen ja jätteiden soveltuvuutta eläintenrehuksi soveltuvien hyönteisten ja näiden toukkien kasvattamiseen sekä selvittää hyönteisbiojalostuskonsepteja. Lisäksi selvitetään tuotannon kannattavuutta sekä mahdolliset perustuotantotilaratkaisut. Hankkeessa kartoitetaan myös mahdollisia alan yrittäjiä maakunnassa, hyönteisten biojalostuksen ja eläinrehuksi tuottamisen arvoketjut ja lasketaan kannattavuusvaihtoehtoja. Tuomalla yhteen yritykset, pienyrittäjät ja tutkimustieto luodaan alusta alkaen tehokkaasti toimiva tuotanto, jonka toiminta on vakaalla ja kestävällä pohjalla. Hankkeen puitteissa tehdään kustannuslaskelmia eri konsepteista ja selvitetään, kuinka yritysten yhteistyöllä (mm. jätteiden tuottajat/hyönteisten kasvattajat) voitaisiin laskea tuotannon kustannuksia ja toimia resurssiviisaasti myös syrjäisemmillä seuduilla. Hyönteisproteiini ja niistä saatavat biojalosteet ovat herättäneet viime aikoina maailmanlaajuista kiinnostusta väestön kasvaessa ja maapallon resurssien kavetessa. FAO on arvioinut, että esimerkiksi lihan kulutus nousee vuoteen 2030 mennessä jopa 72% verrattuna vuosituhannen alkuun. Peltoalaa ravinnon tuottamiseen on kuitenkin käytettävissä rajallisesti. Hyönteisten käyttö eläinten ruokinnassa vapauttaa maata muuhun tarkoitukseen. Hyönteiset ovat myös luontaisesti hyvin resurssitehokkaita kasvattamaan biomassaansa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on etsiä yhteistyökumppaneita ja yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita alan uusista mahdollisuuksista. Yhteistyöverkostojen luominen ja tehostaminen ovat avaintekijöitä uudentyyppisten innovaatioiden kehittämiseen ja kustannustehokkuuteen. Maakunnalla on erinomaiset edellytykset nousta hyönteistuotannon edelläkävijäksi ja uudentyyppisen biotalouden kärkeen, mikäli verkostot ovat toimivat ja toiminta suunnitellaan järkevästi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49587

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt