Projekt
Utvecklingsprojekt - 29176

Hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (ENTOLAB)

Luonnonvarakeskus

01.10.2016 - 15.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyönteisalaa pidetään varteenotettavana mahdollisuutena luoda sivuelinkeinoja maaseudun yrityksille sekä vähentää suomalaisen ruokajärjestelmän riippuvuutta tuontiproteiinista. Elinkeinot voivat yhtäältä liittyä hyönteisten kasvatukseen (hyönteiskasvatus maatilan tuotantomuotona) ja toisaalta hyönteisten jatkojalostukseen (esim. maatilamatkailu ja siihen liittyvät elämys- ja ruokapalvelut, hyönteismassan prosessointi, käyttö eläinten rehuna, maatilaleipomot, non-food käyttö). Koska ala on uusi, on hyönteiskasvatuksen aloittaneilla tiloilla suuri tarve saada apua siihen, millä tavoin hyönteisten kasvatusprosessi käytännössä kannattaisi toteuttaa. Tämän hankkeen tavoitteina on edistää uuden yritystoiminnan kehittymistä ja hyönteiskasvatuksen mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla. Viidestä osiosta koostuva hanke 1) kokoaa yhteen tietoa tuotantoprosessista ja sen toteuttamistavoista yritysmittakaavassa sekä arvioi tuotannon taloudellisuutta Etelä-Pohjanmaalla; 2) Testaa erilaisten Etelä-Pohjanmaalla saatavilla olevien ravintolähteiden toimivuutta kotisirkkojen kasvatuksessa; 3) kartoittaa kotimaisen hyönteistuotannon riskejä sekä luo viitekehyksen tai ohjeistuksen, miten riskejä tulisi hallita, jotta tuoteturvallisuus voidaan varmistaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla; 4) selvittää hyönteisten käyttöarvon sekä keinoja, joilla yritykset pääsisivät tehokkaasti hyönteismarkkinoille; ja 5) viestii ja jalkauttaa tuloksia eteläpohjalaisiin yrityksiin. Hanke pyrkii tarjoamaan maaseudulle uusia elinkeinomahdollisuuksia sekä auttamaan hyönteiskasvatusta aloittavia yrityksiä tuotannon hallinnassa ja sen taloudellisuuden arvioinnissa. Hanke keskittyy siihen, millä keinoilla elintarvikekelpoisten kotisirkkojen tuotanto voisi onnistua kannattavaan hintaan ja lainsäädännön edellytykset täyttäen (toteutettavuusselvitys). Hankkeen tuloksista kootaan hyönteiskasvatuksen ohjeistus (¿hyvä tuotantotapa¿), jota eteläpohjalaiset yritykset voivat hyödyntää toimintansa kehittämisessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29176

Startdatum

01.10.2016

Slutdatum

15.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner