Projekt
Utvecklingsprojekt - 84220

Hyvä maatila

Luonnonvarakeskus

31.12.2018 - 04.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maatilatalouden merkitys harvaan asutun alueen elinvoimaisuuden, työpaikkojen, palveluiden ja infrastruktuurin ylläpitäjänä sekä toimivuuden takaajana on merkittävä. Maatila käyttää alueellaan erilaisia palveluita ja tuottaa niitä. Tilan käyttämät palvelut ovat sekä julkisen, että yksityisen sektorin tuottamia. Maatila raaka-ainetuotannon kautta mahdollistaa jalostusrakenteen maaseudulle. Pääomien tuonnin ja viennin suhde ratkaisee maatilan taloudellisen merkityksen paikallisesti. Maatila tuottaa lähipalveluita kuten koneurakointia ja kiinteistöpalveluita vakituisille asukkaille ja loma-asukkaille. Maatila on harvaan asutulla alueella ulkopuolisten ostopalveluiden mahdollistaja jolloin maatilan avulla saadaan paikallisesti suurhankintaedut. Maatila on osa ympäröivää lähiyhteisöä. Maatilan merkitys osana yhteisöä kasvaa sen mukaan mitä suurempi rooli sillä on alueensa elinkeinorakenteessa. Maatilan merkitys vaihtelee sen mukaan millainen on viitekehys jossa se sijaitsee ja mikä on maatilan tuotantorakenne. Maatila ei ole vain tuotantoyksikkö vaan kyläalueen ulkoisen ja sisäisen kuvan rakentaja. Maatilat sijaitsevat maantieteellisesti ja yhteiskuntarakenteen kannalta hyvin erilaisissa viitekehyksissä. Kaikilla maatiloilla on tärkeä tehtävä osana lähiyhteisöä ja yhteiskuntarakennetta. Maatiloilla on erilainen merkitys Tunturi-Lapin alueella, Itä-Lapissa, Kemi-Tornio alueella tai Koillismaalla. On syytä tarkastella mitkä ovat hyvän maatila kriteerit eri puolilla Lappia. Nämä mallinnukset ovat hyvänä pohjana tulevaisuuden maatalous- ja aluepolitiikalle. Hankkeessa lähestytään maataloutta taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman kautta. Hankkeen ydintehtävä on tuottaa mittaristo jolla voidaan tarkastella miten maatila, jolla on sen toimintaan tarvittavat resurssit (metsä, peltomaa, eläimet, osaaminen, koneet) voi toimia kannattavasti erityyppisessä maaseutuympäristössä sen omassa viitekehyksessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84220

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

04.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner