Hanke
Utvecklingsprojekt - 100590

Hyvää karjalle: laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä

Oulun Yliopisto

31.07.2019 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kaksi menestyksekästä ja kansainvälistä huomiota saanutta EIP-ryhmää, Älyrehu ja Digipaali, yhdistävät osaamisensa tavoitteenaan uusien suomalaisten innovaatioiden kehittämisen ohella levittää niitä muualle Eurooppaan ja hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä myös innovaatioiden kokeilemisessa. Hankkeen innovaatioilla tuetaan hyvälaatuisen säilörehun tuottamista, ennakoivaa ruokinnan suunnittelua ja ravitsemuksen seurantaa sekä ylläpidetään lypsylehmien utareterveyttä. Hankkeessa hyödynnetään nopeasti kehittyvää sensoriteknologiaa, digitaalista kirjanpitoa ja tiedon hallintaa sekä uusia antimikrobiallisia luonnonpeptidejä. Hanke tekee yhteistyötä virolaisten, itävaltalaisten, hollantilaisten ja italialaisten toimijoiden kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki karjatilat, erityisesti maitotilat, sekä säilörehun tuottajat. Hanke parantaa säilörehun laadunseurantaa ja jäljitettävyyttä sekä helpottaa viljelijän työmäärää tukiehtojen kirjanpitovaatimuksissa. Hanke edistää myös utareterveyttä, mikä parantaa maidontuotannon kannattavuutta ja vähentää antibioottien käyttöä. Toinen merkittävä kohderyhmä on suomalaiset maatalousalan laite- ja ohjelmistovalmistajat. Hankkeen yhtenä tavoitteena on synnyttää heille mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksessa toimiva Mittaustekniikan yksikkö (MITY) ja muut toteuttajaorganisaatiot ovat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Luonnonvarakeskus (LUKE). Hankkeen innovaatioryhmässä on 5 alkutuottajaa, kolmen teknologia- ja ohjelmistoalan yrityksen ja maatalouden neuvontapalveluiden edustajat, 2 eläinlääkäriä ja paalausurakoitsija. MITY vastaa antimikrobiallisilla peptideillä tehtävästä työstä sekä Älyrehun tulosten kansainvälisestä levittämisestä, HAMK vastaa Digipaali-järjestelmän pilotoinnista Euroopassa ja uutena innovaationa irtorehuvaraston jatkuvatoimisesta 3D-lämpötilaseurannasta. LUKE tuo hankkeeseen säilörehu-asiantuntemusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

100590

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Hankeluonne

Landsbygdens innovationsgrupp

Erityistavoite

2

Asiasanat

digitalisering
djurens välbefinnande
husdjursproduktion
innovation/försök
jordbruk
köttnöt
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt