Projekt
Utvecklingsprojekt - 16389

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Uudellemaalle – HYMY

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.04.2016 - 26.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Uudellemaalle -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että maaseutuohjelma-alueen yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan käynnistys/kehittämisvaiheisiin ja verkostojen rakentamiseen. Hanke täydentää yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevien uusyrityskeskusten, alueellisten elinkeinoyhtiöiden, toimintaryhmien sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten tuottamaa toimintaa. Hanke parantaa yritystoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, verkostoitumiseen ja muutosten hallintaan liittyvissä asioissa. Yrittäjien ja yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden tieto-taito yritystoiminnan kannattavuuden arvioimiseksi lisääntyy ja ymmärrys investointien ja rahoituksen riskeistä paranee. Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Uudellemaalle -hankkeen tärkeä tehtävä on erityisesti ohjata yrittäjiä etsimään sopivia rahoitusmahdollisuuksia yritystoimintaansa, kannustaa yrittäjiä yhteistyöhön sekä uusien liiketoiminta ideoiden sparraus, jossa yhteistyö Uusyrityskeskuksen ja muiden toimijoiden välillä on tärkeää. Hanke tiedottaa rahoitustukien mahdollisuuksista, tekee yrityskohtaisia tilannekartoituksia, ohjaa yrittäjien rahoitustukien hakemisessa sekä kartoittaa ja kannustaa yhteistyöstä kiinnostuneita yrittäjiä yhteen käynnistämään yhteistyöhankkeita. Hankkeessa tehdään selvityksiä ja kartoituksia. Hankkeen kautta hanketoimijat ovat mukana toteuttamassa Yritys-Suomen seudullisia yrityspalveluja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16389

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

26.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner