Projekt
Utvecklingsprojekt - 145065

Hyvän käytännön ohjeen päivitys

Luonnonvarakeskus

01.01.2021 - 26.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vuonna 2015 julkaistiin silloisen Eviran arvioima Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille. Ohjeeseen on koottu hyvän käytännön ohjeiden lisäksi toimialaa koskevaa lainsäädäntöä, tietoa omavalvonnasta sekä kasviskohtaisista erityispiirteistä. Ruokaviraston ohjeen mukaan Hyvän käytännön ohje tulisi päivittää tietyin väliajoin vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Jos hyvän käytännön ohjeen sisältö ei ole ajan tasalla, se saatetaan poistaa Ruokaviraston ja komission hyväksyttyjen hyvän käytännön ohjeiden luettelosta. ”Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille” laadittiin yhteistyössä yritysten kanssa. Ohje arvioitiin Evirassa ja se hyväksyttiin kansalliseksi hyvän käytännön ohjeeksi. Yritykset käyttävät ohjetta laatiessaan omavalvontaohjeistustaan ja kun kaipaavat muuta alaan liittyvää tietoa.Ohjeen päivityksestä tiedotetaan laajasti eri kanavien kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145065

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

26.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner