Hanke
Utvecklingsprojekt - 67112

Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot Kyyjärvellä ja Viitasaarella

Maaseudun Sivistysliitto ry

31.07.2018 - 02.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Suomessa on pitkät perinteet talkootyölle ja yhdessä tekemiselle. Suomessa on myös maailmanlaajuisestikin merkittävä määrä järjestöjä ja niissä tehtävä vapaaehtoistyö luo pohjaa kansalaisyhteiskunnalle ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Samaan aikaan on myös tunnistettu järjestökentän vaikeus houkutella mukaan toimintaan uusia, ja erityisesti nuoria, jäseniä. Ja toisaalta taas on tunnistettu myös kasvava ilmiö järjestöjen ulkopuolella tapahtuvasta, nuorten omaehtoisesta toiminnasta, joka lähtee nuorista itsestään, on lyhytkestoista ja on konkreettisia tekoja oman lähiyhteisön hyväksi. Myös kuntauudistus tuo varmasti mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita paikallisille järjestöille ja yhdessä tekemiselle. Tämä asetelma haastaa sekä perinteisen järjestötyön että kunnan julkiset palvelut kehittämään omaa toimintaansa niin, että se houkuttelee nuoria mukaan aktiivisiksi toimijoiksi, kannustaa nuoria omaehtoiseen toimintaan ja luo kumppanuuksien kautta uusia sisältöjä sekä järjestötyöhön että kuntien peruspalveluihin. Tämän hankkeen ohjelmatyön tavoitteena on paikallisen osallisuuden, hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen 1) rakentamalla uudenlaisia kumppanuuksia ja lisäämällä sekä kuntien että järjestöjen tietoisuutta ja osaamista tavoitteellisesta ja strategisesta kumppanuudesta 2) lisäämällä ja kehittämällä vapaaehtoistyön sisältöjä ja muotoja tehden sen merkitystä näkyväksi kuntien, järjestöjen, kuntalaisten, koulun ja erityisesti nuorten kanssa 3) tunnistamalla paikallisesti merkityksellisiä asioita, ymmärtämällä niiden historia ja merkitys tulevaisuudelle 4) Tekemällä yhdessä sovittuja tekoja Tätä kautta on mahdollista saada erityisesti lapset ja nuoret mukaan vaikuttamaan omaan arkeen, ottamaan vastuuta sekä mahdollistetaan ylisukupolvinen vuorovaikutus ja toinen toisiltaan oppiminen. Toiminnan kautta tuodaan myös esille nuoria oman paikkakuntansa elinvoimaisuuden rakentajina ja lisätään alueellista järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

67112

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

02.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

samhörighet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt