Hanke
Utvecklingsprojekt - 28871

Hyvän Sadon Kierrätyslannoitus (HYKERRYS)

Helsingin Yliopisto

31.05.2016 - 20.02.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hyvän Sadon Kierrätyslannoitus-hanke tukee Ravinteet kiertoon - vesistöt kuntoon kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista. Hankkeen tavoiteet ovat (1) demonstroida suomalaisille viljelijöille kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte-, komposti-, lantapohjaiset eri tavoin tuotteistetut lannoitteet), (2) vertailla sato-, ravinne- ja ympäristötehokkuus- sekä taloudellisen tuloksen mittareilla erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja sekä (3) Edelleen kehittää kierrätyslannoitteita ja -lannoitusta peltoviljelyyn. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Honkajoki Oy, HSY Vesihuolto sekä HSY Jätehuolto, Soilfood Oy yhteistyökumppaneineen sekä Tuhala Bio Oü. Hanke toteuttaa demonstraatio- ja koekentän Yliopiston Viikin tutkimustilalle Helsinkiin. Kentässä toteutetaan 5-vuotista viljelykiertoa siten, että kolme kierron vaihetta on jokaisena vuonna mukana, jolloin kierrätyslannoiteiden toimivuudesta eri viljelykasveilla erilaisina kasvukausina saadaan mahdollisimman hyvä käsitys. Jokainen lannoitevalmistaja osallistuu omalla konseptillaan. Satotuloksia sekä maaperä- ja ympäristövaikutuksia seurataan mahdollisimman laajalla levikillä; tiedottamisen yhteistyökumpaani hankkeessa on Agrimedia Oy. Hanke toimii ensimmäiset kolme vuotta 2016-2019 Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä kehittämishanketuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28871

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

20.02.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Erityistavoite

4

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
innovation/försök
jordbruk
Återanvändning av näringsämnen
Östersjön
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt