Projekt
Utvecklingsprojekt - 8101

Hyvinvoinnin virtaa kyliin ja yhdistyksiin

Etelä-Savon Liikunta ry

01.09.2015 - 07.11.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen nimi: Hyvinvoinnin Virtaa kyliin ja yhdistyksiin (Savonlinnan maaseutualueet, Enonkoski, Heinävesi) Hankkeen avulla tavoittelemme virkeämpää kylä-ja yhdistystoimintaa, lisää liikettä ja hyvinvointia alueelle. Kylien ja yhdistysten toimintaa organisoidaan ja innostetaan oikeaan suuntaan kannustamalla nuoria toimintaan mukaan. Nuorille annetaan enemmän valtaa kylien yhdistysten toiminnassa esim. johtokuntiin kutsumalla, tapahtumien suunnittelussa, toimintasuunnitelmien tekemisissä, tiedottamisessa ym. Yhteistyö kuntien ja kaikkien yhdistysten kesken hankkeessa suuressa roolissa esim. erilaisten koulutusten ja tapahtumien kautta. Yhteiset suunnittelupalaverit luovat pohjan yhteiselle tekemiselle. Yhteisöllisyyttä parannetaan yhdessä tekemällä ja tapahtumia lisäämällä liikunnallisen tekemisen kautta lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Hankkeen tiedottaminen aktiivisesti tuo nuorten tekemistä esiin ja kertoo uusista ideoista mitä hankkeen kautta syntyy myös muille osapuolille. Tavoitteena: Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken, nuorten saaminen yhdistystoimintaan mukaan suunnittelemaan, hyvinvoinnin lisääminen liikunnallisen tekemisen ja tapahtumien kautta, osaamisen lisääminen kyläyhdistyksiin ja seuroihin kouluttamalla tekijöitä, paikallisten vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen toiminnassa. Miksi tämä hanke? Kuntien talousahdingon vuoksi kuntien mahdollisuudet liikunnan järjestämiseen ovat oleellisesti heikentyneet viime vuosien aikana. Tämä on lisännyt eriarvoisuutta asukkaiden mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa. Keskusteluissa kuntien liikuntaihmisten kanssa on tullut esille, että sporttihankkeen avulla voitaisiin saada korjausta aikaan kylien liikuttamisessa. Hanke lisää yhteistyötä kaikkien paikallisten toimijoiden välillä. Hankkeen avulla koulutetaan nuoria ja järjestetään erilaisia tapahtumia, jotka jäävät pysyviksi käytänteiksi hankkeen loputtua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8101

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

07.11.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner