Projekt
Utvecklingsprojekt - 137105

Hyvinvointi ja etäläsnäolo

Arnora Oy

30.06.2020 - 27.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyvinvointi ja etäläsnäolo -hankkeessa kehitetään osallistuvien kotihoito- ja hoitokotialan yritysten yhteistyönä uusia palvelutuotteita ja palvelumenetelmiä tukemaan ikäihmisten, muistisairaiden ja liikuntarajoitteisten itsenäistä asumista. Tavoitteena on kehittää yritysten omaa toimintaa ja kilpailukykyä, parantaa yritysten valmiuksia vastata kasvavan vanhusväestön hoitotarpeisiin, kehittää uusia palveluratkaisuja etäläsnäoloon ja etäseurantaan sekä varautua mahdolliseen Korona-viruksen toiseen aaltoon. Hankkeessa kehitetään osallistuvien yritysten palveluita, mutta uusista syntyvistä palveluista hyötyvät yritysten ohella erittäin merkittävästi myös kotona ja hoitokodeissa asuvat ikäihmiset sekä heidän läheisensä. Työn keskeisiin osa-alueisiin kuuluvat ikäihmisten elämän sujumisen seurannan mahdollistaminen yksityisyydensuoja varmistaen, etävideoyhteyksien kustannustehokas toteuttaminen osaksi PK-sektorin hoivayritysten tarjontaa ja ohjattujen sekä yhteisöllisten hyvinvointipalveluiden tuominen etäkäyttöön ja käytännön testaaminen. Hankkeen toimenpiteiden kautta osallistuvat yritykset pystyvät merkittävästi parantamaan omaa kannattavuuttaan sekä mahdollisuuksiaan oman toiminnan volyymin kasvattamiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

137105

Startdatum

30.06.2020

Slutdatum

27.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner