Projekt
Utvecklingsprojekt - 213355

Hyvinvointia ja makuja Pirkanmaan metsistä

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2023 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Luonnontuotealaa pidetään osana Euroopan vihreää siirtymää ja tulevaisuuden biotaloutta. Metsien Suomessa luonnontuotealan mahdollisuuksille on edelleen tilaa. Vaikka syrjäinen sijaintimme saattaa aiheuttaa yrittäjille haastetta tuotteiden markkinoinnissa, raaka-aineiden puhtauden kannalta se on erityinen mahdollisuus. Luonnontuoteala on kasvanut reippaasti viime vuosina Suomessa, ja nyt myös Pirkanmaalla ala pitää saada kasvuun mukaan. Alan yrityksillä on Pirkanmaalla runsaasti mahdollisuuksia kasvattaa toimintaa, kunhan tietyt vaikeudet selätetään. Raaka-aineet tulisi saada tehokkaammin metsistä liikkeelle ja jalostukseen, metsä- ja luontoalan yrittäjien yhteistyötä pitäisi tiivistää ja luomun kysynnän lisääntyessä myös metsien luomusertifiointia kannattaisi lisätä. Hankkeessa lisätään koulutuksen avulla luomulaatuisen raaka-aineen saatavuutta ja metsien luomusertifiointia.sekä luonnontuotteiden raaka-aineiden ympärivuotista saatavuutta, parannetaan tuottajien osaamista, markkinointia ja yhteyksiä tukkuportaaseen. Koulutuksella lisätään myös metsä- ja luontoalan yrittäjien yhteistyötä, mikä parantaa osaamistasoa, avaa uusia markkinointikanavia ja aktivoi uusia metsänomistajia raaka-aineen tuottajiksi. Kun uudet metsänomistajasukupolvet ottavat vastuuta metsistä, monia kiinnostavat luonnontuotteiden mahdollisuudet. Metsäalan yrittäjillä on usein metsänomistajiin valmiit kontaktit, joista olisi hyötyä myös luonnontuotealan yrittäjille. Yhteistyö voisi poikia myös uudenlaista liiketoimintaa, kuten koivunlehtien ja kuusenkerkän keruuta taimikonhoidon yhteydessä tai männynkuoren talteenottoa energiapuun korjuun yhteydessä. Hankkeessa on yhteensä seitsemän koulutuskokonaisuutta ja jokaiseen koulutuskokonaisuuteen kuuluu 2-8 eri koulutusta. Koulutustilaisuuksia järjestetään yhteensä 25 kpl ja osallistujatavoite on 410 henkilöä. Hankkeen tilaisuuksia toteutetaan sekä verkossa että lähikoulutuksena ja opintomatkoina.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

213355

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner