Projekt
Utvecklingsprojekt - 265782

Hyvinvointia kylille

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

- 29.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n Hyvinvointia kylille -hankkeessa järjestetään kylän tarpeista lähteviä liikkumista ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia ja kampanjoita. Hanke madaltaa liikunnan saavutettavuutta ja lisää ymmärrystä oman toimintaympäristön mahdollisuuksista hyvinvoinnin edistämisessä. Hanketoiminnot järjestetään kylätaloilla ja kouluilla tai muissa helposti saavutettavissa paikoissa. Toiminnot on suunniteltu kylien tarpeiden mukaisesti niin, että ne on helppo ottaa käyttöön kohderyhmittäin. Kyläprofiilin mukaisesti ikääntyneille on tarjolla Kunnon Mummola -tapahtumakokonaisuus, kaikille kyläläisille tai useamman kylän kesken liikuntakampanja, jota pilotoidaan digitaalisella alustalla ja nuorille sporttitapahtuma yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea ihmisten toimintakykyä ja kotona asumista liikunnan avulla, vahvistaa harvaanasuttujen alueiden ihmisten yhteisöllisyyttä tapahtumien avulla, kohdata ihmisiä heidän omassa arkiympäristössään, tukea kyläläisten innostusta oman kylän liikuntapalveluiden kehittämiseen ja tukea kyläläisten innostusta verkostomaiseen toimintaan. Toiminnalla lisätään kyläläisten aktiivisuutta vastaavanlaisten toimintojen organisointiin ja kannustetaan kyliä uudenlaiseen sidosryhmäyhteistyöhön. Hankkeen toiminnoista hyötyvät kylien asukkaat liikunnan saavutettavuuden, kylätoiminnan elävöittämisen ja yhteisöllisyyden kasvamisen myötä. Hanke toimii Oulun Seudun Leaderin alueen kunnissa (6 kpl) ja toimintaa järjestetään ensisijaisesti harvemmin asutuilla alueilla. Hanke toteutetaan aikavälillä 01/2024-08/2026.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

265782

Slutdatum

29.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner