Projekt
Utvecklingsprojekt - 100487

Hyvinvointia luonnosta – Well-being from Nature

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2019 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyvinvointia luonnosta - Well-being from Nature -hanke on suunnattu nykyisille ja uusille hyvinvointimatkailusta ja Green Care palveluiden ja tuotteiden tarjoamisesta kiinnostuneille Etelä-Pohjanmaan alueen toimijoille. Hankkeen aikana halutaan kehittää olemassa olevia ja uusia hyvinvointimatkailu- ja Green Care -palveluja, löytää uusia kytköksiä palveluntarjoajien välille, sekä suunnata katse kansainvälisyyteen. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on saada aikaan kansainvälistä ja kansallista tiedonvaihtoa hyvinvointimatkailun palvelutarjonnan järjestämisestä. Hankkeessa benchmarkataan erilaisia toimintatapoja, digitaalisia markkinointikeinoja, sekä eri palvelujen ja tuotteiden yhdistämistä kokonaisuuksiksi eri maissa, Suomessa, Irlannissa ja Maltalla. Tämä hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin toimintatapoihin ja tarjontaan sekä suoran keskusteluyhteyden kumppanimaissa toimiviin saman toimialan toimijoihin. Hanke parantaa toimijoiden kykyä vastaanottaa kansainvälisiä matkailijoita. Hankkeen toisena tavoitteena on alueellisten toimijoiden aktivointi hyvinvointimatkailun, luontoturismin ja Green Care toiminnan alueella. Alalla olevia ja sille pyrkiviä toimijoita aktivoidaan kehittämään uusia ja jo olemassa olevia palveluita ja tuotteita. Heitä kannustetaan verkostoitumaan ja etsimään rohkeasti uusia palvelun/tuotetarjonnan kehitysmahdollisuuksia. Toimijoille esitetään esimerkkejä perinteisten sektoreiden rajojen yli toteutettavista toiminnoista, esimerkiksi yhteistyössä metsäpalveluyrittäjien kanssa. Hankkeen avulla alueen matkailun ohjelmapalvelutoiminta monipuolistuu. Hankkeen tavoitteena on myös välittää tietoa olemassa olevista hyvinvointiteknologisista mittauslaitteistoista yrityksille ja muille alan toimijoille sekä saada aikaan yritysryhmähanke, jonka aikana yritykset voivat keskittyä konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin esimerkiksi hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

100487

Startdatum

31.12.2019

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner