Hanke
Utvecklingsprojekt - 100487

Hyvinvointia luonnosta – Well-being from Nature

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hyvinvointia luonnosta - Well-being from Nature -hanke on suunnattu nykyisille ja uusille hyvinvointimatkailusta ja Green Care palveluiden ja tuotteiden tarjoamisesta kiinnostuneille Etelä-Pohjanmaan alueen toimijoille. Hankkeen aikana halutaan kehittää olemassa olevia ja uusia hyvinvointimatkailu- ja Green Care -palveluja, löytää uusia kytköksiä palveluntarjoajien välille, sekä suunnata katse kansainvälisyyteen. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on saada aikaan kansainvälistä ja kansallista tiedonvaihtoa hyvinvointimatkailun palvelutarjonnan järjestämisestä. Hankkeessa benchmarkataan erilaisia toimintatapoja, digitaalisia markkinointikeinoja, sekä eri palvelujen ja tuotteiden yhdistämistä kokonaisuuksiksi eri maissa, Suomessa, Irlannissa ja Maltalla. Tämä hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin toimintatapoihin ja tarjontaan sekä suoran keskusteluyhteyden kumppanimaissa toimiviin saman toimialan toimijoihin. Hanke parantaa toimijoiden kykyä vastaanottaa kansainvälisiä matkailijoita. Hankkeen toisena tavoitteena on alueellisten toimijoiden aktivointi hyvinvointimatkailun, luontoturismin ja Green Care toiminnan alueella. Alalla olevia ja sille pyrkiviä toimijoita aktivoidaan kehittämään uusia ja jo olemassa olevia palveluita ja tuotteita. Heitä kannustetaan verkostoitumaan ja etsimään rohkeasti uusia palvelun/tuotetarjonnan kehitysmahdollisuuksia. Toimijoille esitetään esimerkkejä perinteisten sektoreiden rajojen yli toteutettavista toiminnoista, esimerkiksi yhteistyössä metsäpalveluyrittäjien kanssa. Hankkeen avulla alueen matkailun ohjelmapalvelutoiminta monipuolistuu. Hankkeen tavoitteena on myös välittää tietoa olemassa olevista hyvinvointiteknologisista mittauslaitteistoista yrityksille ja muille alan toimijoille sekä saada aikaan yritysryhmähanke, jonka aikana yritykset voivat keskittyä konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin esimerkiksi hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

100487

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

1

Asiasanat

green care
må bra-turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt