Projekt
Utvecklingsprojekt - 29724

Hyvinvointia maatilalta– ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter-säätiö sr

01.11.2016 - 18.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on uuden iäkkäiden päivätoimintamallin kehittäminen ja sen toimivuuden testaaminen keskisuomalaisilla maatiloilla. Kokonaistavoitteena on ehkäistä toiminnanvajausten syntymistä ja edistää iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia, mahdollisuutta asua kotonaan, liikkua elinpiirissään haluamallaan tavalla ja osallistua sosiaaliseen toimintaan. Maatilaympäristössä tapahtuvan päivätoiminnan kautta iäkäs saa tukea kokonaisvaltaisen toimintakykynsä ylläpitämiseen ja voimavaroja arjessa selviytymiseen. Pääasiallinen kohderyhmä on kotona asuvat yli 65 -vuotiaat henkilöt. Kehittämällä ja testaamalla uusia toimintamalleja maatiloille, erityisesti pienmaatiloille, tuetaan näitä pysymään elinvoimaisina ja toimivina. Tämä taas tukee maaseudun ja sen rikkaan luontoympäristön, yhteisöllisyyden, perinteiden sekä kulttuurin säilymistä tuleville sukupolville. Päivätoiminnan tarjoaminen toimivien maatilojen yhteydessä tuo uusia työ- ja elinmahdollisuuksia maaseudulle. Hankkeen kokonaiskesto on 1.5 vuotta ja siihen sisältyy selvitys-, toteutus- ja arviointivaiheet. Selvitysvaiheen luodaan maatiloille päivätoiminnan malli. Toimintamallin kehittäminen toteutetaan tekemällä benchmarking suomalaisista ja kansainvälisistä käytännöistä. Toteutusvaiheen tavoitteena on testata maatiloille kehitettyä päivätoimintamallia käytännössä. Hankkeen tavoitteena on, että päivätoiminta maatiloilla tulee yhdeksi vaihtoehdoksi perinteisempien päivätoiminnan toteutusmallien rinnalle tai vaihtoehtoisesti kaikille avoimeksi, maksulliseksi virkistystoiminnaksi. Toimintamalli on sellaisenaan siirrettävissä suomalaisille maatiloille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

29724

Startdatum

01.11.2016

Slutdatum

18.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner