Projekt
Utvecklingsprojekt - 166620

Hyvinvointia metsän elinkeinoista

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.06.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen, neuvonnan, viestinnän ja käytännön opastuksen avulla aktivoida sekä passiivia että monitavoitteisia metsänomistajia nykyistä suunnitelmallisempaan, entistä kestävämpään ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön. Kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa asuvat metsänomistajat, jotka eivät hoida ja käytä metsäomaisuuttaan aktiivisesti tai joilla on puuntuotannon ohella paljon muita tavoitteita. Hankkeessa pyritään tavoittamaan useita sukupolvia ja perhekuntia. Tämä lisää keskustelua perheen sisällä metsiin liittyvässä päätöksenteossa, edistää verkostoitumista, osaamista ja tiedonvaihtoa sekä edesauttaa sukupolvenvaihdosten syntymistä. Houkuttelemalla mukaan nuoria halutaan juurruttaa kiinnostusta metsänomistusta ja yrittäjyyttä kohtaan sekä innokkuutta lähteä opiskelemaan metsä- ja luonnonvara-alaa. Hankkeessa toteutetaan metsänomistajille suunnattuja koulutustilaisuuksia seuraavista teemoista: metsänomistamisen perusteet ja metsäomaisuuden hallinta, metsän- ja luonnonhoito, keruutuotteet ja luomusertifiointi, virkistys- ja matkailukäyttö, maisemanhoito ja kulttuurimaisemat sekä joulukuusien kasvatus ja koristehavut. Lisäksi järjestetään tehdas- ja yritysvierailuja ja nuorille suunnattuja työelämä- ja yrityskursseja. Hankkeessa järjestetään 44 koulutustilaisuutta, lähetetään 2000 infokirjettä ja tehdään 30 tilakäyntiä. Tavoitteena on kontaktoida kaikkiaan 2925 metsänomistajaa. Hankkeen tuloksena syntyy 30 yritystä ja 15 sivuelinkeinoa. Toiminnassa oleviin yrityksiin syntyy uusia tuotteita, asiakassuhteita ja lisää liikevaihtoa. Metsänomistajat saavat lisätuloja. Hanke toteutetaan aikavälillä1.6.2021-31.12.2023, käytännössä kevään 2022 ja syksyn 2023 välisenä aikana. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina ovat Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ja 4H-liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 220 000 euroa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

166620

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner