Hanke
Investering - 157861

Hyvinvointia Pohjoisen kyliin -investointihanke

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.02.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Koronatilanne on tuonut hyvinvointivajetta mm. yksinäisyyden ja työttömyyden muodossa. Hyvinvointivajeen peittoamiseksi tavoitellaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä palvelu- ja harrastekokeiluja, tilaisuuksia ja tapahtumia sekä keinoja uusien asukkaiden vastaanottamiseksi kyliin. Teemahankkeella rahoitetaan pieniä kylätasolta nousevia hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukevia investointihankkeita, joiden tositteelliset kustannukset ovat 1 000–10 000 €. Hanke mahdollistaa viihtyvyyttä ja hyvinvointia lisäävien kone- laite ja rakentamistoimenpiteiden rahoittamisen. Kohderyhmänä ovat kylien toimijat, erityisesti uudet Leader-hankkeiden hakijat. Hyödynsaajina ovat maaseudun asukkaat ja erityisesti ikäihmiset ja nuoret ja välillisesti maaseudun uudet asukkaat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

157861

Aloituspäivämäärä

01.02.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt