Projekt
- 157843

Hyvinvointia Pohjoisen kyliin -kehittämishanke

Leader Pohjoisin Lappi ry

02.02.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Koronatilanne on tuonut hyvinvointivajetta mm. yksinäisyyden ja työttömyyden muodossa. Hyvinvointivajeen peittoamiseksi tavoitellaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä palvelu- ja harrastekokeiluja, tilaisuuksia ja tapahtumia sekä keinoja uusien asukkaiden vastaanottamiseksi kyliin. Teemahankkeella rahoitetaan pieniä kylätasolta nousevia hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukevia kehittämishankkeita, joiden tositteelliset kustannukset ovat 1 000–10 000 €. Hanke mahdollistaa asiantuntijoiden ja osaajien hyödyntämisen kyläläisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia lisäävissä toimenpiteissä ja kylien kehittämisessä. Kohderyhmänä ovat kylien toimijat, erityisesti uudet Leader-hankkeiden hakijat. Hyödynsaajina ovat maaseudun asukkaat ja erityisesti ikäihmiset ja nuoret ja välillisesti maaseudun uudet asukkaat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

157843

Startdatum

02.02.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Underåtgärd

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kordineringsdel 7 åtgärden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner