Projekt
Utvecklingsprojekt - 42890

Hyvinvointikannus 2020

Kannuksen kaupunki

01.05.2017 - 02.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kannuksessa on pitkään tehty kehittämistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Mittava Kitinvaparin peruskorjaus valmistui muutama vuosi sitten ja vuoden 2017 alusta se siirtyi osaksi kaupungin toimintaa. Kitinkankaan alue tarjoaa monipuoliset puitteet mahdollisuudet liikuntaan ja hyvinvointiin. Kirjasto- ja nuorisotiloja on uudistettu sekä toimintamallia kehitetty. Hankkeella kartoitetaan Kannuksessa toimivia hyvinvointipalveluja yhteistyössä eri toimijoiden, yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten kanssa. Hankkeen myötä tavoitellaan sekä yrittäjien että asukkaiden ja yhdistysten keskuuteen yhteisöllisyyden tunteen, osallistumisaktiivisuuden, toimintaedellytyksien ja vaikuttamismahdollisuuksien nousua. Esiselvityshankkeen tarkoituksena on saada pohjatietoa hankkeen jälkeen toteutettavaan kehittämishankkeeseen, jolla luodaan uuden tyyppinen toimintamalli. Hankkeen kohderyhminä ovat Kannuksessa toimivat vapaa-ajan toimijat (järjestöt, yritykset, julkinen sektori), potentiaaliset uudet toimijat sekä muut aloja tukevat palveluntuottajat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

42890

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

02.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner