Projekt
Utvecklingsprojekt - 30004

Hyvinvointitupa-hanke

Joutsan kunta

01.09.2016 - 29.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke on kolmivuotinen hanke, missä kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi palkataan hankekoordinaattori. Kolmantena vuonna hankkeen toiminnasta vastaa Joutsan kunta yhteistyössä järjestöjen kanssa. Yhtenä hankkeen päätavoitteena on yhdistysten yhteistoiminnan kehittäminen, yhdessä tekemisen oppiminen, luoda käytännöt yhdessä toimimiseen ja yhteisen tietoisuuden vahvistaminen, mikä vaikuttaa positiivisesti kaikenikäisten kuntalaisten terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen. Hyvinvointitupa-hankeen tavoitteena on luoda edellytyksiä kolmannen sektorin toimijoille, jotta he kykenevät vastaamaan tulevaisuuden edellä mainittuihin kasvaviin haasteisiin. Lisäksi tavoitteena on tuoda kunnan tarjoamaan tilaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa monipuolista toimintaa, mikä edistää eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toiminnan sisällön suunnittelevat käyttäjät itse. Hyvin suunnitellulla ja koordinoidulla yhteistyöllä ja tilan käytöllä säästetään aikaa, rahaa ja voimia. Yhteisen tilan on tarkoitus mahdollistaa yhdistyksien toiminnan järjestämistä ja kannustaa erityisesti yhteistyössä järjestettävän toiminnan toteuttamiseen. Hyvinvointituvan tavoitteena on luoda joutsalaisille asukkaille yhteistä hyvää. Yhdessä tekemällä ja sukupolvien välistä yhteistyötä luomalla vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia, joka lisää koko kunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta sekä parhaimmillaan lykkää eteenpäin ikäihmisten tuettujen palvelujen piiriin siirtymistä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

30004

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

29.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner